Blogs

21.04.2024

Noteikumi uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā

Likums ļauj privatizēto dzīvokļu īpašniekiem pirkt zemi Savulaik zemes reformas rezultātā, atjaunojot bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku īpašuma tiesības uz zemi, izveidojās dalīts īpašums – dzīvokļu īpašniekiem nepieder zeme, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka. Līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās un jārēķinās, ka papildus ikmēneša komunālajiem maksājumiem ir jāatvēl līdzekļi arī zemes nomai. Pēc publiski