Blog

Noteikumi uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā

Likums ļauj privatizēto dzīvokļu īpašniekiem pirkt zemi Savulaik zemes reformas rezultātā, atjaunojot bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku īpašuma tiesības uz zemi, izveidojās dalīts īpašums – dzīvokļu īpašniekiem nepieder zeme, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka. Līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās un jārēķinās, ka papildus ikmēneša komunālajiem maksājumiem ir jāatvēl līdzekļi arī zemes nomai. Pēc publiski